Mood News: Sexy Dodir

Lagani dodir od žene može povećati interes čovjeka za nju, piše francuski istraživač Nicolas Guéguen. U istraživanju koje je vodio, kada je čovjek sjedio sam u kafiću, jedna mlada žena sjedila je u blizini i pokušala ukloniti ključ iz ključnog prstena, a zatim ga zamolio za pomoć. Ako se taj čovjek složio, nasmiješila mu se i zahvalila mu se, a zatim mu je ili nije lagano dodirivala na podlaktici drugi ili dva, prije nego što se vratila na svoje sjedalo i gledala dalje. Od 64 muškaraca približilo se onima kojima je dodirnuta bila veća vjerojatnost da će razgovarati sa ženom ili da će je češće i dulje pogledati od muškaraca koji nisu imali fizički kontakt, kaže Guéguen, profesor društvenog ponašanja na Sveučilište Južne Bretanje. Druga istraživanja pokazala su da dodirivanje nekoga prilikom podnošenja zahtjeva povećava usklađenost.