זה היה דרך קשה, טאי.

תמונה

אנחנו מקבלים את זה: לפעמים, אתה רק צריך לעצור את מה שאתה עושה מחדש לראות את הפתיחה של קלואלס.

בבקשה.