Cee Cee מיכאלה – סלבריטאים Celibate – פרישות

בלונים אלה, נאחזים על ידי המשתתפים הצעירים, הנאמנים של הנופש הנוצרי הוליווד באטלנטה, GA, מסמלים את הכאב מן העבר היחסים פוגע וישוחררו אל השמים כחלק טקס טוהר. האירוע השנתי מאורגן על ידי ג ‘רי celibate Ceebate Cee מיכאלה, אשר השאיר תפקיד על CW’s Girlfriends כי נושאים בתערוכה מנוגד לאמונה שלה. במשך שלושה ימים, מיכאלה מלמדת הערכה עצמית, יצירתיות, וחשוב מכל, התנזרות מפעילות מינית עד 700 בני נוער צעירים כמו 12, מתוך 50 כנסיות ברחבי הארץ.